Znaki CE na konstrukcjach budowlanych

Realizacja konkretnych czynności w przestrzeni publicznej bardzo często określona jest konkretnymi przepisami, które należy bezwarunkowo przestrzegać. Jednym z takich obszarów są konstrukcje budowlane. Proces ich tworzenia musi bowiem spełniać przypisane im normy. Obowiązująca w naszym kraju dokumentacja wskazuje, że każda realizowana

w przestrzeni publicznej konstrukcja budowlana musi zostać odpowiednio oznaczona. W tym celu wykorzystuje się znaki CE, które informują o spełnianiu konkretnych przepisów i norm.

Oznaczenia w procesie budowy

Znakiem CE powinien być oznaczony każdy wyrób budowlany. Tego typu produktem jest każdy element, który ma bezpośredni kontakt lub wpływ na części infrastruktury takiej jak domy, chodniki czy drogi.

Spółka DiMa posiada uprawnienia do wystawiania znaków CE na konstrukcje stalowe w budownictwie. Każde oznaczenie wymaga spełnienia odpowiednich warunków, co dokładnie weryfikujemy. Wedle dyrektyw przestrzeganych w Unii Europejskiej, każdy wyrób budowlany musi być bezpieczny i kompaktowy. Nie może być on zagrożeniem dla osób znajdujących się w pobliżu. Znaki CE są potwierdzeniem tego, że dany obiekt jest odpowiednio zabezpieczony.

Konieczność spełnienia odpowiednich norm oraz standardów obowiązuje podczas budowy takich elementów, jak na przykład:

  • hale produkcyjne,
  • magazyny,
  • centra handlowe,
  • przystanki autobusowe.

W procesie budowy każdego z powyższych elementów spełniać musimy konkretne warunki, które są narzucane odgórnie przez organy UE. Co zatem zawarte jest w oznakowaniu CE? Są to takie elementy, jak:

  • numer identyfikacyjny jednostki wydającej certyfikat,
  • nazwa i adres producenta,
  • data,
  • numer certyfikatu,
  • opis wyrobu,
  • klasa wykonania elementów.
Hello, how could we help you?