Spawanie stali i aluminium

Spółka DiMa posiada certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji według normy PN-EN 1090-1. Spółka dysponuje także certyfikatami technicznymi według EN 1090-2 oraz EN 1090-3 na wykonywanie konstrukcji spawanych budowlanych do klasy EXC-3 produkowanych ze stali lub aluminium. Posiadamy także certyfikat zarządzania jakością w spawalnictwie zgodny z normą EN ISO 3834-2.

Na produkowane wyroby budowlane wystawiamy znaki CE

Metody spawalnicze, których używamy w naszej produkcji to:

  • 111 – ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną
  • 131 MIG – spawanie drutem elektrodowym litym
  • 135 MAG – spawanie drutem elektrodowym litym
  • 136 MAG – spawanie drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym
  • 138 MAG – spawanie drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym
  • 141 TIG – spawanie spoiwem litym (drut/pręt)
  • 311 – spawanie acetylenowo-tlenowe

Do produkcji używamy jedynie sprzętu renomowanych firm. Poza podstawowym sprzętem spawalniczym posiadamy także m.in. manipulatory spawalnicze obrotowo-pochylne do detali max 4000 kg, czy fazowarkę półautomatyczną acetylenowo-tlenową.

Wszyscy spawacze zatrudnieni w Spółce posiadają certyfikaty zgodne z normą PN-EN ISO 9606-1(2) a oraz PN-EN ISO 17660-1.

Hello, how could we help you?