Spawanie aluminium metodą TIG

Niski punkt topnienia oraz wysoka przewodność cieplna to charakterystyczne dla aluminium właściwości fizyczne, które sprawiają, że obróbka tego materiału jest dość wymagająca. To zaś oznacza, że w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów obróbek należy zastosować odpowiednie metody, a rozwiązaniem, które w przypadku w tym przypadku sprawdza się bardzo dobrze, jest spawanie aluminium metodą TIG AC w osłonie obojętnego gazu. Technika ta pozwala na uzyskanie mocnych i jednocześnie estetycznych spoin, co jest kluczowe w przypadku m.in. precyzyjnych obróbek elementów samochodowych i elektrotechnicznych, czy też dekoracyjnych konstrukcji aluminiowych.

Metoda TIG AC w osłonie obojętnego gazu – na czym polega?

Stosowana w spawaniu aluminium metoda TIG AC w osłonie obojętnego gazu, na przykład argonu, polega na tworzeniu łuku spawalniczego między elektrodą wolframową a poddawanym obróbce materiałem. Jest to technika, po którą sięga się przede wszystkim w przypadku elementów o grubości do 1 mm – do spawania grubszych materiałów stosuje się bowiem metodę MIG. Ze względu na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne aluminium, proces obróbki spawalniczej metodą TIG AC w osłonie obojętnego gazu wymaga m.in. odpowiedniego przygotowania materiału. Jest to związane z podatnością aluminium na utlenianie, dlatego z obrabianej powierzchni przy pomocy specjalnej szczotki lub środków chemicznych należy usunąć wierzchnią warstwę. Kluczowe są też parametry spawania, których przekroczenie może spowodować powstawanie pęknięć i problemy z uzyskaniem trwałych oraz estetycznych spoin. Na szczęście metoda TIG AC umożliwia precyzyjne sterowanie ciepłem, co zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się materiału, a wykorzystanie obojętnego gazu jako osłony sprawia, że ryzyko utleniania się obrabianego elementu aluminiowego zostaje wyeliminowane. W rezultacie uzyskujemy solidne i bardzo precyzyjne spoiny o minimalnych zanieczyszczeniach, a w razie potrzeby, na przykład w celu wzmocnienia spoiny, do strefy spawania możemy również podać dodatkowy materiał, taki jak drut aluminiowy.

Hello, how could we help you?