Porównanie metod spawania stali oraz aluminium – TIG i MIG/MAG

Przemysł stalowy, energetyczny, motoryzacyjny, lotniczy, a nawet elektroniczny to obszary, w których na szeroką skalę wykorzystywane są materiały metalowe takie jak odporna na korozję stal nierdzewna czy też lekkie i trwałe aluminium. Ze względu na fakt, że od konstrukcji przemysłowych wykonanych z tych surowców wymaga się nieprzeciętnej wytrzymałości oraz stabilności, zespala się je zwykle w procesie spawania, najczęściej z wykorzystaniem metody TIG lub MIG/MAG. To najpopularniejsze techniki łączenia materiałów metalowych i obie pozwalają na uzyskanie mocnych i trwałych spoin. Jakkolwiek, mimo tego, że polegają one na wykorzystaniu właściwości łuku elektrycznego podczas obróbki materiałów metalowych, różnią się między sobą w kilku aspektach.

Spawanie stali i aluminium – porównanie metody TIG oraz MIG/MAG

Porównując spawanie metodą TIG z MIG/MAG należy przede wszystkim wspomnieć o tym, że z TIG korzysta się przede wszystkim w sytuacjach, kiedy realizowana konstrukcja ma być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej, miedzi czy też innych metali nieżelaznych. Tę metodę stosuje się zawsze wtedy, kiedy priorytetem są precyzja oraz estetyka. Za to MIG/MAG to z reguły pierwszy wybór w zakładach przemysłowych i w sytuacjach, kiedy konieczne jest zespolenie elementów z metali żelaznych, na przykład ze stali węglowej. W tym przypadku atutem jest szybkość i efektywność tworzenia spoin.

Różnic jest jednak więcej i dotyczą one:

  • Sposobu tworzenia łuku spawalniczego, który w TIG powstaje pomiędzy elektrodą wolframową a obrabianym materiałem, za to w MIG/MAG generowany jest pomiędzy drutem spawalniczym pełniącym funkcję elektrody a spawanym materiałem.
  • Zastosowania materiału dodatkowego, który w TIG podawany jest oddzielnie, niezależnie od wykorzystywanej elektrody, a w MIG/MAG drut służy zarówno jako elektroda, jak i materiał dodatkowy.
  • Ochrony gazem, która w TIG jest niezbędna i pozwala wyeliminować zjawisko reakcji spawanego materiału z atmosferą, a w MIG/MAG dodatkowo wpływa na charakterystykę spoiny.
Hello, how could we help you?