Polityka jakości i środowiskowa

DiMa Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie produkcji stalowych konstrukcji spawanych dla budownictwa i innych branż.

Nasza Spółka, aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym stawianym przez klientów, a także mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne przyjęła na najbliższe lata następujące cele strategiczne:

  • zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki,
  • optymalizacja kosztów działalności przy utrzymaniu wymaganego poziomu jakości produkowanych wyrobów,
  • systematyczne doskonalenie realizowanych procesów spawania,
  • podejmowanie działań zmierzających do optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do ustanowionych ww. celów zobowiązuje się do:

  • zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
  • poprawy środowiskowych efektów działalności Spółki DiMa,
  • ochrony środowiska a w szczególności zapobiegania zanieczyszczeniom i awariom środowiskowym,
  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności stosowanego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 1090-1, -2, -3.
Hello, how could we help you?