Pełny nadzór spawalniczy i kontrola NDT

Spółka DiMa prowadzi pełny nadzór spawalniczy wykonywanych konstrukcji stalowych. Wysokie kompetencje pracowników potwierdzone są certyfikatami IWE, IWI, IWT i IWP.

Ponadto, posiadamy wykwalifikowany personel, który jest uprawniony do przeprowadzania badań wizualnych, ultradźwiękowych, magnetyczno-proszkowych oraz penetracyjnych. Poza tym, dzięki naszym kooperantom możemy Państwu zaoferować badania mechaniczne i metalograficzne.

Hello, how could we help you?