Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej

Miło nam poinformować, że Spółka DiMa otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą „Budowa mikroinstalacji PV o mocy 49,595 kWp na gruncie, ul. Dobrzelińska 12, 99-320 Żychlin”. Projekt ten polegał na zakupie i montażu 109 paneli fotowoltaicznych na terenie naszego zakładu.

Instalacja fotowoltaiczna została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  148.785,00 złotych, co stanowi 100% wartości ogólnej zadania.

To nasz kolejny ważny krok do ekologicznej i przyjaznej środowisku produkcji 😊

Więcej informacji na temat dofinansowań do projektów z zakresu ochrony środowiska znajdziesz tutaj: www.wfosigw.lodz.pl

Hello, how could we help you?