Dlaczego zabezpieczenie antykorozyjne jest ważne?

Konstrukcje stalowe to jedne z najbardziej narażonych na działanie korozji materiałów. Jej obecność nie powinna być jednak niczym zaskakującym – jest to wynik naturalnej reakcji na kontakt metalu z tlenem. Proces ten zachodzi wielokrotnie szybciej w obecności wody, nawet tej zawartej w powietrzu, gdyż ta sprzyja przebiegowi reakcji. Ten chemiczny schemat jest wynikiem utleniania, które ostatecznie prowadzi do trwałych zmian w strukturze materiału. To dlatego, gdy mowa o korozji, mówi się wprost o niszczeniu.

Rdza nigdy nie jest mile widzianym gościem i niekiedy ciężko jej uniknąć. Istnieje jednak kilka sposobów, dzięki którym można zapobiegać jej powstawaniu. Zabezpieczenia antykorozyjne zdolne są do znacznego wydłużenia czasu, po którym może pojawić korozja lub zacznie ona wpływać na materiał na tyle, by wymagał całkowitej wymiany.

Przed korozją chronić się muszą wszystkie materiały z zawartością żelaza, czyli także jego stopy, jak na przykład stal. A z racji tego, że jest to główny budulec naszych konstrukcji, zaopatrzyliśmy się w technologie antykorozyjne, które są w stanie zabezpieczyć powierzchnię stalowych części.

Czym jest zabezpieczenie antykorozyjne?

Zapewnienie stalowym konstrukcjom skutecznej ochrony przed rdzą to szereg procesów, który odbywa się poprzez nakładanie na nie odpowiednich preparatów. W przypadku naszej firmy pierwszym etapem jest czyszczenie powierzchni elementów poprzez szlifowanie, szczotkowanie oraz ścieranie za pomocą śrutu. Dopiero po tym kroku przeprowadza się właściwe zabezpieczenie antykorozyjne, czyli pokrywanie stali ochronną powłoką. Proces ten może odbyć się poprzez cynkowanie, galwanizację czy też proszkowanie – w tym także na mokro.

Co dają powłoki antykorozyjne?

Pokrycie powierzchni warstwą powłoki antykorozyjnej izoluje właściwy materiał i zabezpiecza przed kontaktem z powietrzem, w którym znajdują się zarówno cząsteczki tlenu, jaki i wody. Już tylko dzięki takim zabiegom jest bardziej wytrzymałe, a jego żywotność przedłuża się nawet do kilkudziesięciu lat.

Hello, how could we help you?