Dbamy o środowisko naturalne!

Spółka DiMa dba o środowisko naturalne, m.in. poprzez zakup energii elektrycznej wytworzonej w całości z odnawialnych źródeł energii.

Hello, how could we help you?