Certyfikaty

Jesteśmy zaufanym
partnerem w biznesie

Spółka DiMa posiada zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i jakością w spawalnictwie zgodny z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 1090-1, -2, -3, EXC 3.

Spółka posiada uprawnienia do wystawiania znaku CE na konstrukcje spawane w budownictwie.

Wszyscy spawacze zatrudnieni w Spółce posiadają certyfikaty zgodne z normą PN-EN ISO 9606-1(2) oraz PN-EN ISO 17660-1.
Ponadto mamy wśród załogi pracowników legitymujących się certyfikatami VT, PT,UT, MT, IWP (International Welding Practitioner), IWI (International Welding Inspector), IWT (International Welding Technologist) oraz IWE (International Welding Engineer).

CERTYFIKATY JAKOŚCIOWO - ŚRODOWISKOWE
CERTYFIKATY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
CERTYFIKATY SPAWALNICZE
CERTYFIKATY PRACOWNIKÓW NADZORU SPAWALNICZEGO
CERTYFIKATY BADAŃ NDT